כלליתמכבילאומיתמאוחדתשירות צבאי/קבעתושב חוץ
רובד בסיסיכללית מושלםכללית פלטינוםמכבי שלימכבי זהבלאומית כסףלאומית זהבמאוחדת עדיףמאוחדת שיא
כןלא
חזהגוףפניםהזרקותאחר