כלליתמכבילאומיתמאוחדתשירות צבאי/קבעתושב חוץ
    רובד בסיסיכללית מושלםכללית פלטינוםמכבי שלימכבי זהבלאומית כסףלאומית זהבמאוחדת עדיףמאוחדת שיא
    כןלא
    חזהגוףפניםהזרקותאחר